Formy współpracy

Forma współpracy i wynagrodzenie za usługi wynikają z charakteru, zakresu zleconych czynności jak i indywidualnych potrzeb i możliwości klienta. Przykładowo, świadczę pomoc w ramach:
  • stałej obsługi z wynagrodzeniem na zasadzie ryczałtu bądź stawki godzinowej,
  • prowadzenia konkretnej sprawy/przygotowania transakcji – za ustalonym wcześniej wynagrodzeniem,
  • porady prawnej z jednostkowo określonym wynagrodzeniem.
O Mnie
Profil działalności
Formy Współpracy
Kontakt

© Copyright 2017 Elżbieta Ahl. Created by Link Bit Paweł Piekarz - All Rights Reserved