Profil działalności

Oferta i zakres współpracy, oparte na bogatym doświadczeniu kierowane są do przedsiębiorców jak i klientów indywidualnych, obejmują w szczególności: 
 1. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH:
  - tworzenie spółek,
  - łączenie, przekształcenie, podział i likwidacja spółek,
  - bieżąca kompleksowa obsługa przedsiębiorców,
 2. PRAWO UPADŁOŚCIOWE:
  - doradztwo w zakresie wszczęcia postepowania o ogłoszenie upadłości,
  - przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
  - reprezentacja w toku postępowania,
  - obsługa i reprezentacja upadłego,
  - obsługa i reprezentacja syndyka,  
 3. PRAWO CYWILNE:
  - prawo rodzinne, 
  - spadki,
  - prawo rzeczowe i zobowiązania,
 4. FUNDACJE I STOWARZYSZENIA:
  - kompleksowa obsługa procesu tworzenia,
  - kompleksowa obsługa bieżącej działalności,
  - prawo Organizacji Pożytku Publicznego.
Ponadto, w ramach działalności kancelarii oferuję:
 • Restrukturyzację przedsiębiorstw - w tym przygotowanie restrukturyzacji sądowej,
 • Kompleksową obsługę i przygotowanie transakcji gospodarczych i inwestycji,
 • Przygotowanie i opiniowanie umów,
 • Windykację i dochodzenie roszczeń,
 • Zastępstwo procesowe.
O Mnie
Profil działalności
Formy Współpracy
Kontakt

© Copyright 2017 Elżbieta Ahl. Created by Link Bit Paweł Piekarz - All Rights Reserved